Објављен је конкурс за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2014/2015. и 2015/2016. годину, што је добра прилика да се обогати понуда семинара за вероучитеље, како по броју, тако и по квалитету. Детаље конкурса могуће је пронаћи на сајту Завода за унапређивање образовања и вапитања.